A-kasse som nyuddannet

Photo of author

By Tommy

Leder du efter en a-kasse som nyuddannet? Det er gratis at være medlem af a-kasse som studerende, så få meldt dig ind i god tid, så du har ret til dagpenge efter endt uddannelse. Mange nyuddannede går ledige, hvorved du får fuld glæde af dagpengeretten.

Som nyuddannet har du typisk kun 2 uger til at få tilmeldt dig en a-kasse, for at få ret til dagpenge ifølge dimittendreglerne. Du bør derfor ikke vente uger og måneder.

Du har ret til dagpenge som nyuddannet

Du har ret til dagpenge som nyuddannet hvis du tilmelder dig kort efter du er blevet færdig. Man kan betragte det som et velkomsttilbud til studerende, der er blevet færdige og skal ind på arbejdsmarkedet. Her kan du se hvilke udbydere du bør overveje:

Er du ikke nyuddannet, men stadig studerende? Så bør du fortsat melde dig ind hos en a-kasse, da nærmest alle udbydere til gratis medlemskab til studerende.

Se også: Gratis a-kasser for studerende

Om dimittendreglen for nyuddannede

Dimittendreglen gør at du har ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du opfylder en række betingelser. Helt normale betingelser, de fleste danske studerende opfylder.

  • Du har gennemført en uddannelse der er mindst 18 måneder lang.
  • Uddannelsen er offentlig anerkendt og giver dig en erhvervskompetence.

I henhold til dimittendreglen er det vigtigt at du er opmærksom på følgende som nyuddannet:

Nyuddannede (dimittender) har ret til dagpenge, en måned efter endt uddannelse. Du skal søge optagelse i a-kasse senest 2 uger efter du har afsluttet uddannelsen.

Dimittendsatserne

Du er berettiget til at modtage dimittendsatsen på 13.323 kr. pr. måned (2018-tal) hvilket er lig med 71,5 % af den højeste dagpengesats. Hvis du vel og mærke er fuldtidsforsikret.

Såfremt du er en enlig forsørger og dermed har forsørgelsespligt er tallet 15.279 kr. pr. måned (2018-tal), hvis du er fuldtidsforsikret. Se mere på Borger.dk.

Bemærk at du kan få en højere dagpengesats, såfremt du kommer i arbejde og optjener anciennitet i a-kassen. Dette vil dog være dit udgangspunkt som nyuddannet dimittend.

Bopæl i Danmark

Der gælder ligeledes en række forhold omkring din bopæl. Her skal du have haft bopæl i Danmark op til uddannelsens start og ikke mindst senest 2 uger efter den er afsluttet.

Sidstnævnte giver god mening, da ingen har interesse i at sende dagpenge ud af landet, hvis folk fx. er rejst til udlandet. Det kunne være udenlandske studerende, der rejser tilbage til deres hjemland. For helt almindelige danske borgere, vil denne betingelse derfor ikke være noget problem.

Du har kun 2 uger til at søge optagelse

Det er vigtigt at understrege, at du blot har 2 uger til at søge optagelse i a-kasse når du er færdig. Så der er ingen tid at spilde. Mange unge danskere misser dimittendreglen og rettigheden til dagpenge som færdiguddannet, hvilket betyder man skal vente 1 år på at kunne få dagpenge. En hård skæbne da mange har svært ved at finde job med det samme.

Efter man er blevet færdig, skal det både fejres, man er glad og har muligvis lyst til lidt ferie. Der kan være mange undskyldninger og grunde til, at man ikke når at få meldt sig ind. Du må ikke begå samme fejl! Brug et par timer på at undersøge mulighederne og få tilmeldt dig en a-kasse.

På den måde er du økonomisk sikret, hvis du mod forventning ikke finder nyt job med det samme. Det er trods alt en skæbne der overgår rigtig mange færdiguddannede unge.

Hvad hvis jeg har et studiejob?

Der er mange unge der har haft et studiejob og ønsker at fortsætte i jobbet efter endt uddannelse. Er det tilfældet for dig? Du har muligheden for at få supplerende dagpenge, frem for dimittendsatsen, men det vil være individuelt om det giver mening for dig.

Det bør derfor være en overvejelse af mange ting. Bidrager studiejobbet til dine generelle jobchancer? Giver det en god indtægt? Er du glad for det?

Uanset om du vælger at fastholde dit studiejob, bør du melde dig ind i en a-kasse, for at være sikret økonomisk og da de kan bidrage til dine jobmuligheder fremadrettet. Husk på du ikke både kan have et studiejob og modtage dagpenge på dimittendvilkår. Du må vælge en af delene.

Vælger du at kvitte studiejobbet, skal det være sket inden du afslutter uddannelsen, så du undgår en karensperiode på 3 uger.