Pensionister har ikke ret til a-kasse

Photo of author

By Tommy

Højesteret har for nylig afsagt en utrolig interessant dom, der kan komme til at påvirke rigtig mange lønmodtagere med årene. Specielt arbejdsmarkedets ældre bør læse godt med her.

For pensionister på 65 år ryger nemlig automatisk ud af a-kassen, da de på det tidspunkt, får ret til folkepension. Læs meget mere om dommen og baggrunden herfor.

 

Højesteret giver Beskæftigelsesministeriet medhold

Højesteret har valgt at give Beskæftigelsesministeriet medhold i en sag der blev startet af Ældresagen. De førte sagen på vegne af deres medlem, i forhold til forskelsbehandling på baggrund af medlemmets alder.

Alle antagelser om aldersdiskrimination blev pure afvist og dermed kan det nemt danne præcedens fremadrettet. Du skal med andre ord ikke forvente at være i a-kasse efter du rammer 65 år – i hvert fald ikke med retten til dagpenge.

Dom afsagt 19. januar 2015

Selve dommen blev afsagt den 19. januar 2015 og var en stadfæstelse af afgørelsen i Østre Landsret. Sagens kerne omhandlede Hans Kristian Jørgen, der blev fyret som 65 årig, med ønsket om at modtage dagpenge fra a-kassen. Det fik han ikke og det er ifølge Højesteret okay.

Automatisk ophør af a-kasse medlemskabet når du runder 65 år, vil være den fremadrettede virkelighed for dig og andre lønmodtagere.

Hvad med pensionister der vil arbejde?

Det mest nærliggende spørgsmål er, hvad med de pensionister på 65+ år, der gerne vil fortsætte på arbejdsmarkedet? Det korte svar er at du er velkommen, men ikke med en a-kasse i ryggen. Det bliver nok den direkte konsekvens af domsafsigelsen.

Man kan argumentere for det er OK, da de fleste danskere vil have retten til folkepension, suppleret med en pensionsopsparing. Så behovet for en a-kasse er alt andet lige mindre for denne målgruppe.

Omvendt er det ærgerligt vi ikke belønner de ældre danskere, der fortsat ønsker at bidrage til samfundet. Alle tal viser jo at vi har brug for arbejdskraft, da Danmark har mange “små” generationer som ikke kan bære arbejdsbyrden alene.

Derudover har Folketinget tudet danskernes øre fulde med, at ældre godt kan tage 2-3 år ekstra på arbejdsmarkedet. Denne dom er bestemt ikke noget der vil påvirke dette i positiv retning.

 

Din-akasse.dk vil følge udviklingen og ikke mindst dommens indflydelse på a-kassemarkedet fremadrettet.