Nyt dagpengesystem på vej efter valget?

Photo of author

By Tommy

De seneste år er rigtig mange danskere havnet på dagpenge, som en afledt konsekvens af finanskrisen. Men efter en opbrugt dagpengeperiode på 2 år, er mange tilmed faldet helt ud af systemet.

Noget der har efterladt mange danskere på kontanthjælp. Nu har FTF og LO været ude med et forslag til hvordan dagpengesystemet kan forbedres. Mere om det her. 

Færre skal falde ud

Det helt overordnede tema er at færre danskere skal falde ud, for det er ikke i nogens interesse. Det er både Regeringen, FTF og LO enige om, men udmeldingerne fra Socialdemokratiet er mere tynde og uklare i det.

Det kan skyldes at der allerede er nedsat en dagpengekommission til at se på problemstillingerne eller det kan skyldes vi er gået ind i valgkampen. Politisk analytiker Bjarne Steensbeck er ikke i tvivl om at de vage udmeldinger skyldes valgkampen.

Det er simpelthen for centralt og vigtigt et område, til at melde noget konkret ud. Der vil ligge en risiko i at blive angrebet og miste valgstemmer, hvilke meget vel kan forklare manglen på konkrete svar om HVORDAN færre skal falde ud.

FTF og LO indgår begge i kommissionen i skikkelse af Bente Sorgenfrey og Harald Børsting, så dens meninger og holdninger kan ikke være helt fremmede for Regeringen.

De centrale punkter i forslaget fra LO og FTF

Det centrale i forslaget fra LO og FTF er dels at de korte ansættelser skal tælles, når man som dansker skal genoptjene dagpengeretten. Dels at der maksimalt må falde op til 4.000 danskere ud hvert år, hvilket står i skarp kontrast til tendensen de senere år.

Netop nu står mange lønmodtagere i en svær situation, med få ledige stillinger og en opbrugt dagpengeperiode. Det har bl.a. fået antallet af kontanthjælpsmodtagere til at stige betydeligt.

Sidst er det værd at fremhæve, at forslaget skal sikre 10.000 færre danskere opbruger dagpengeretten hvert år.

Beskæftigelsen i fremgang

Glædeligt er det at beskæftigelsen har været i klar fremgang de seneste måneder, hvilket er det bedste scenarie for den enkelte; at komme i arbejde.

Der er ingen tvivl om at systemet kan forbedres og tilpasses de aktuelle forhold på arbejdsmarkedet, men der er grund til at glæde sig over de seneste beskæftigelsestal.

 

Din-akasse.dk vil følge udviklingen tæt og ikke mindst den konklusion der forventes fra kommissionen. Vi er dog ret sikre på at eventuelle ændringer i dagpengesystemet først vil ske efter valget.

Lige nu er der for meget på spil politisk set, så det virker urealistisk der sker noget før.