A-kasse historie

Photo of author

By Tommy

A’et i a-kasse står for arbejdsløshed, og er en organisation, der forsikrer folk mod arbejdsløshed, så man ikke ender du med at være på kontanthjælp, hvis man mister jobbet.

Derudover sørger a-kasser for en række ydelser, og sørger for udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, orlovsydelse til børnepasning og efterløn. Men hvordan og hvornår startede det hele? Det kan du blive klogere på her.

Et tilbageblik på a-kassernes historie

Hvis man kigger på a-kassen historie, så går det mere end 100 år tilbage, hvor den første a-kasse blevet dannet i 1907. Der var dog allerede medlemsdrevne a-kasser i slutningen af 1800-tallet der eksisterede, og grundreglerne dengang er helt de samme som i dag.

Der var regler for hvornår man kunne få udbetalt penge til understøttelse, og de så gerne som i dag, at så mange var i arbejde som muligt. Hvis der var for mange ledige, så ville der ikke være nok penge, da staten ikke garanterede for pengene som i dag. Loven fastslog også dengang, at de skulle være fagligt funderede, og der blev sat grænser, der svarede til de eksisterende fagforbund mig som gav forbuddene en bevilling på a-kassevirksomhed.

Du kan finde information om a-kasse og dagpenge regler her.

“Gent” forsikringsformen

Det har tidligere altid været en tradition for at være tilknyttet en fagforening og derfor er der mange danskere som er er medlem af begge dele. Forsikringsformen kaldes for ”Gent” og er opkaldt efter en by i Belgien, hvor man startede med at blande fagforeninger og a-kasser. Udover Belgien og Danmark, så er det faktisk kun Sverige og Finland som benytter sig af denne forsikringsform.

Dog er der kommet nye muligheder på markedet, hvor man ikke behøver være medlem af en fagforening, for at være medlem af en a-kasse.

I dag er det ikke så populært at være medlem, som det var for mange år siden, og medlemstallene er nedadgående. 80 % var medlem af en a-kasse i 1996 og i 2008 var tallet faldet til 70 %.

Overejer du at skifte eller blive medlem, kan du nemt sammenligne og finde den billigste a-kasse hos os.