A-kasse Wiki

Photo of author

By Tommy

A-kasse Wiki med introduktion og forklaringer af de anvendte begreber på markedet. Hvis de mange udtryk kan være svære at overskue, kan du blive klogere på deres betydning i vores a-kasse ordbog.

Vi vil løbende tilføje afsnit til siden, som vi modtager spørgsmål og som vi ser anledning til det. Kontakt os endelig, hvis vi mangler et relevant spørgsmål i vores wiki ordbog.

Hvad står a’et for?

A’et stor for arbejdsløshed, da det er en forkortelse for arbejdsløshedskasse. Altså en virksomhed der forsikrer dig mod at blive arbejdsløs, ligesom forsikringsselskaber sikrer dig mod indbrud, bilskader etc.

Hvad er en arbejdsmarkedsydelse?

Arbejdsmarkedsydelsen er en ydelse som kan afløse dagepenge-ydelsen, når du ikke er i arbejde. Det er a-kasse som udbetaler ydelsen, pg den kan udbetales når din dagpengeret er opbrugt. Du skal være medlem af en a-kasse for at have ret til denne ydelse, samt være fuldtidsforsikret. Derudover skal du være tilmeldt et jobcenter, være arbejdssøgende og stå til rådighed.

Der er altså mange grunde til at du bør melde dig ind i en a-kasse, hvis du gerne vil sikres økonomisk mod arbejdsløshed. Se mere om optagelse i a-kasse her.

Hvad er lønsikring?

Lønsikring er en ekstra forsikring mod arbejdsløshed, hvor man månedligt skal indbetale et beløb, for at sikre sig økonomisk udover dagpengene. Du vil derfor modtage et ekstra beløb om måneden udover dine dagpenge, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Hvad er forskellen mellem fuldtids -og deltidsforsikring?

Der er to forskellige måder som du kan blive sikret på i din a-kasse, og det er enten deltid eller fuldtid. Hvis du arbejder under 30 timer om ugen, så kan du vælge deltidforsikring, og hvis du arbejder over 37 timer om ugen, så kan du vælge fuldtidsforsikring.

Prisen er billigere ved deltid, men du så heller ikke det samme ud af det som ved fuldtidsforsikring, hvor du  kan få op til 827 kr. om dagen, hvis du skulle blive arbejdsløs. Ved deltid får du kun 2/3 af denne sats. Du skal dog have været medlem af a-kassen i 12 måneder, for at du overhovedet kan få udbetalt dagpenge.

Hvad er dagpengesatsen i 2020?

For at opnå det maximal udbetalte dagpenge, så skal du have haft en indtægt på 238.512 kr. over en 3-årig periode som fuldtidsforsikret, og 159.012 kr. som deltidsforsikret.

Som deltid vil du så få udbetalt 12.722 kr. om måneden og som fuldtid vil du få udbetalt 19.083 kr. om måneden.

Se alle dagpengesatserne her.

Har du ret til dagpenge?

Det er a-kassen som vurderer om du har ret til dagpenge, og her er der nogle betingelser som du skal opfylde. Du skal bl.a. have været medlem af a-kassen i mindst et år, og som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1924 timers arbejde inden for de seneste tre år og ved deltid skal du havde arbejdet og fået løn for mindst 1258 timers arbejde.

Det er kun arbejdstimerne mens du har været medlem af a-kassen, som er gældende.

Kan jeg få dagpenge i udlandet?

Ja det kan du, men det gælder ikke for alle lande, da det kun gælder EØS-lande. Det er derudover et krav at du er jobsøgende i det land du er rejst til, og at du kan opfylde en 4-ugers reglen, som betyder at du har været tilmeldt dit eget lokale jobcenter, og har været ledig i over 4 uger.

Læs også vores artikel om dagpenge i udlandet.

Hvad betyder supplerede dagpenge?

Hvis du bliver delvis arbejdsløs eller begynder at arbejde deltid, så kan man få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. De dækker altså forskellen mellem fuldtid og det antal timer som du arbejder. Hvis du f.eks. arbejder 25 timer, så kan du få supplerende dagpenge for 12 timer.