Løngab – Det Nationale Ligelønsnetværk

Photo of author

By Tommy

Løngab var kendt som det nationale ligelønsnetværk, der kæmper for mere lige lønninger, i en periode hvor mænd ifølge flere tal og undersøgelser, havde en markant højere løn. Et netværk der ikke længere er aktivt.

Der er ganske vist sket en moderat udvikling de senere år, men vi skal ikke længere tilbage end 2009, for at forskellene var markante. Vi ser nærmere på Løngab netværket og ligelønnen i Danmark. 

 

Løngab til kamp mod lønforskelle

Der er ingen tvivl om at den helt klare målsætning og mærkesag for netværket var, at sætte en stopper for store lønforskelle imellem mænd og kvinder, der var på helle 18 % i 2009. En forskel der er udregnet af Eurostat. Det blev forstærket af at Eurostats rangliste gjorde løngabet til det 9. højeste i Europa, tilbage i 2009.

Problemet er fortsat aktuelt anno 2015 og det kan flere historier og undersøgelser bekræfte. For to personer med samme uddannelse, jobfunktion og ansvar bør ikke tildeles forskellig betaling. Specielt ikke på hele 10-20 % som der er eksempler på.

Og med tanke på at kvinder ofte er mere pligtopfyldende og klare sig bedre på de fleste uddannelsesinstitutioner, kan kompetencer og karakterer på ingen måde forsvarer forskellen.

Det er bare vigtigt at huske på denne forskel udregnes som et gennemsnit og man kan derfor hurtigt glemme, at mænd fx. ofte er virksomhedsledere hvilket giver en del ekstra i lønningsposen.

 

Ligelønnen i Danmark

Nyhederne og situationen i 2014 peger i en positiv retning, omend ligelønnen kun er på vej i et moderat tempo.

Forudsigelserne peger mod at vi anno 2027 har fuldstændig ligeløn mellem mænd og kvinder, men det bliver spændende at se om det bliver en realitet.

De særlige forhold

Når diskussionen om forskelle i indkomst tages, er det vigtigt at have øje på de særlige, men meget betydningsfulde forhold. For dels er flere mænd siddende i ledende stillinger og så er andelen af mænd i finansverdenen langt større. En sektor hvor der generelt tjenes mere, end så mange andre brancher.

Det er sådanne elementer, der ligeledes kan bidrage til at give et lidt forvrænget billede af de aktuelle forhold.

Alt i alt er der ingen tvivl om at vi nærmer os et mere ligeværdigt niveau, men de sidste skridt bliver formegentlig de mest langvarige og svære. Så forudsigelserne om en udsigt på ca. 12 år frem i tiden, er nok ikke helt skæv.